[Tải Ebook] – Giáo trình Tiền tệ ngân hàng

[link u=”https://drive.google.com/file/d/1ShoX2wpuItLv29lgtuk19K4fj-gNp9Cx/view?usp=share_link” t=”Tải Ebook”]

Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế

Xem thêm:   HÀI HƯỚC MỘT CHÚT THẾ GIỚI SẼ KHÁC ĐI PDF

Related Posts