[Tải Ebook] – Cõi Luân Hồi

[link u=”https://drive.google.com/file/d/1BFZDQb5-0kuoI9g7JYEwcLd-aVM3TuLt/view?usp=share_link” t=”Tải Ebook”]

Lời tựa: (Từ phần này đến hết là của dịch giả Trang Hạ)

Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn
Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi
Không mất không hết
Không tử không sinh…

Lời người dịch:

Truyện lên mạng 8/2004

Dịch truyện này khó nhất trong mọi truyện tôi từng dịch. Quá nhiều cổ văn, Tống từ, thi ca, đăng đối, chỉ là tạm dịch nhanh, vừa đọc vừa dịch, mong mọi người góp ý.

Dịch xong chương 1 chỉ muốn truyện kết thúc ở đây là hay nhất. Dịch xong chương 2 cũng thấy truyện nên dừng lại ở đây là nhân văn nhất. Nhưng rốt cuộc dịch hết 4 chương, bạn đọc thành sức ép khiến tôi muốn dừng cũng không được.

Xem thêm:   Một số địa chỉ cho tải ebook miễn phí...

Related Posts