Hy Vọng – So Jae Won

Hy vọng – Hạnh phúc tái sinh từ nỗi đau. Hàn Quốc, tháng 12 năm 2008, Na Young là một…