NHỮNG CÂU NÓI VỀ TÌNH YÊU BẰNG TIẾNG ANH HAY

Đánh giá bài viết

Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng và vĩ đại. Nó có thể xuất phát từ gia đình, bạn bè, những người xung quanh hoặc ngay từ bên trong chính bạn. Tình yêu là những cảm xúc tuyệt vời và mãnh liệt, kéo dài theo thời gian. Trong những cảm xúc đó, tình yêu đôi lứa đặc biệt hơn, với niềm vui và nỗi buồn hòa quyện.

Người yêu luôn muốn dành những lời yêu thương tuyệt vời cho đối tác của mình. Dưới đây là một số câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh, để bạn có thể trao gửi cho người mà bạn yêu thương.

I. Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu lãng mạn

 1. “They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.”
  Có người đã nói rằng, chỉ cần có ít nhất một người quan tâm đến bạn, cuộc sống vẫn chưa phải là vô ích. Vì vậy, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ và bạn cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng bạn vẫn có tôi ở bên.

 2. “A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”
  Con gái yêu bằng tai, còn con trai yêu bằng mắt.

 3. “If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.”
  Nếu một ngày tôi qua đời hoặc đi đến một nơi xa xôi, tôi sẽ viết tên bạn lên từng vì sao để mọi người trông lên có thể thấy rằng bạn có ý nghĩa đến với tôi biết bao.

 4. “How can you love another if you don’t love yourself?”
  Làm thế nào bạn có thể yêu người khác nếu bạn chẳng yêu chính mình?

 5. “Hate has a reason for everything but love is unreasonable.”
  Ghét ai đó có lý do còn yêu ai đó thì không thể giải thích được.

 6. “A great love is not one who loves many, but one who loves one person for life.”
  Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người, mà là yêu một người suốt đời.

 7. “Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Because I’ll be loving you every single day of my life?”
  Hôm nay tôi có thể nói em rằng tôi yêu em không? Nếu không, tôi có thể hỏi em lại vào ngày mai? Ngày kia? Ngày sau đó? Bởi vì tôi sẽ yêu em mỗi ngày trong cuộc đời của tôi.

 8. “Love means you never have to say you’re sorry.”
  Yêu nghĩa là bạn không bao giờ cần phải xin lỗi.

 9. “I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.”
  Thà nghèo mà yêu bạn, còn hơn là giàu có mà không có ai bên cạnh.

 10. “To the world you may be one person, but to one person you may be the world.”
  Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người nhỏ bé, nhưng đối với một người khác, bạn chính là cả thế giới của họ.

II. Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu buồn

 1. “No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.”
  Không có ai đáng để bạn khóc, và người thực sự xứng đáng, sẽ không khiến bạn khóc.

 2. “Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.”
  Đừng ngừng trao đi tình yêu dù bạn không nhận được. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

 3. “Friendship often ends in love, but love in friendship never.”
  Tình bạn thường biến thành tình yêu, nhưng tình yêu trong tình bạn thì không bao giờ.

 4. “Don’t waste your time on a person who isn’t willing to waste their time on you.”
  Đừng lãng phí thời gian với người không sẵn lòng dành thời gian cho bạn.

 5. “You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.”
  Bạn biết bạn đã yêu một người khi bạn muốn họ hạnh phúc dù điều đó không có bạn trong đó.

 6. “Don’t cry because it is over, smile because it happened.”
  Đừng khóc vì mọi chuyện đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã đi qua.

 7. “There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.”
  Luôn có những người làm bạn tổn thương, vì vậy điều bạn cần làm là tiếp tục tin tưởng và chỉ cần thận trọng hơn với những người bạn tin tưởng vào lần tới.

 8. “The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.”
  Cảm giác nhớ ai đó nhất là khi bạn ngồi cạnh họ, biết rằng bạn không thể có được họ.

 9. “Deep as first love, and wild with all regret.”
  Sâu như tình yêu đầu tiên, và cuồng nhiệt với tất cả những nuối tiếc.

 10. “In love, one plus one equals everything and two minus one equals zero.”
  Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả còn hai trừ một bằng không.

 11. “Sometimes forgotten is the only way to liberate yourself from obsession. And sometimes, silence is the best answer for a deceased love.”
  Đôi khi, quên đi là cách duy nhất để giải thoát khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi, im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

 12. “Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.”
  Mối quan hệ giống như một tấm kính. Đôi khi, để nó vỡ còn hơn là cố gắng tổn thương bản thân khi sửa chữa nó.

Xem thêm:   Tản Đà - Nhà thơ độc đáo của Việt Nam

III. Một số câu nói hay về tình yêu trong các bộ phim Âu – Mỹ

 1. “Some people are worth melting for.” (Frozen)
  Có những người đáng để chúng ta tan chảy vì họ.

 2. “You will never age for me, nor fade, nor die.” (Shakespeare in Love)
  Em sẽ không bao giờ già đi trong mắt anh, không phai nhạt, cũng không chết đi.

 3. “Love means never having to say you’re sorry.” (Love story)
  Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi.

 4. “Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew – I knew it in the pit of my stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, knew it deep in my empty chest – was how love gave someone the power to break you” (Twilight)
  Thậm chí, tôi chưa bao giờ định yêu anh. Một điều tôi thực sự biết – tôi biết nó từ sâu trong dạ dày, từ tận xương tủy, biết từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, biết từ sâu trong lồng ngực trống rỗng của tôi – đó là tình yêu đã trao cho ai đó sức mạnh để làm tan vỡ bạn.

 5. “Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved.” (Twilight)
  Chắc chắn đó là một cách tốt để chết, trong vị trí của người khác, người mà tôi yêu.

 6. “I love you every universe” (Doctor strange)
  Tôi yêu em trong từng vũ trụ.

 7. “I love you 3000” (Iron Man)
  Tôi yêu em 3000 lần.

Xem thêm:   Tình Yêu Đối Với Mèo: Những Câu Status Dễ Thương

IV. Những câu thả thính siêu lãng mạn bằng tiếng Anh

 1. “Fire!!! Fire in my heart!”
  Anh ơi có cháy này! Cháy trong tim em!

 2. “Are you tired of running through my mind all day?”
  Bạn có mệt không khi chạy quanh đầu tôi suốt cả ngày?

 3. “It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?”
  Người ta nói rằng không có gì tồn tại mãi mãi. Liệu em có thể là “không có gì” của anh không?

 4. “My love for you is like diarrhea, holding it in is impossible.”
  Tình yêu anh dành cho em giống như bị tiêu chảy, không thể kìm nén được.

 5. “Love me or hate me I’m still gonna shine.”
  Dù yêu hay ghét anh, anh vẫn sẽ tỏa sáng.

 6. “I’m not good at anything… except loving you.”
  Em không giỏi gì cả, chỉ giỏi yêu anh thôi.

 7. “I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.”
  Em là 4, anh là 2. Trừ anh ra vẫn là anh.

 8. “Did it hurt when you fell out of heaven?”
  Lúc bạn rơi từ thiên đường xuống, liệu có đau không?

 9. “You’re the reason behind my smile.”
  Anh chính là lý do đằng sau nụ cười của em.

 10. “The word ‘happiness’ starts with H in the dictionary. But my happiness starts with U!”
  Từ “hạnh phúc” trong từ điển bắt đầu bằng chữ H, nhưng hạnh phúc của tôi bắt đầu bằng chữ U (you).

 11. “Meeting you is the best thing that ever happened to me.”
  Gặp bạn là điều tốt nhất từng xảy ra với tôi.

 12. “Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.”
  Luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đó đang yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn.

 13. “Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.”
  Nếu bạn hỏi tại sao tôi hạnh phúc đến thế, tôi sẽ đưa cho bạn một cái gương.

 14. “No matter how ‘Busy’ a person is… if they really love, they will always find the time for you!”
  Cho dù một người có bận rộn đến mấy… nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ luôn tìm thấy thời gian cho bạn!

 15. “Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!”
  Bạn trai tốt thì khó tìm. Tôi chắc chắn là thám tử giỏi nhất thế giới.

 16. “My eyes need a check-up, I just can’t take them off of you.”
  Mắt tôi cần phải kiểm tra thôi, tôi không thể rời mắt khỏi bạn được.

 17. “Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?”
  Anh có đau khi anh ngã từ thiên đường xuống không?

 18. “You are so sweet, my teeth hurt.”
  Bạn ngọt ngào tới mức răng tôi đau rồi.

 19. “I wanna be the one holding your heart.”
  Tôi muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim của bạn.

 20. “You know if I had a dollar for every second I thought of you, I would be a billionaire!”
  Nếu mỗi giây tôi nhớ bạn tôi có một đô la, tôi có thể trở thành tỷ phú.

Xem thêm:   Tìm hiểu về Giờ làm việc, địa chỉ và số điện thoại của Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bình Định

V. Thành ngữ tiếng Anh hay về tình yêu

 1. “Love me a little, love me long.”
  Yêu một chút, yêu mãi mãi.

 2. “Love me, love my dog.”
  Yêu nhau thì yêu cả đường đi, còn ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng.

 3. “Believe in the spirit of love, it can heal everything in the world.”
  Hãy tin vào tinh thần tình yêu, nó có thể chữa lành mọi thứ trên thế giới.

 4. “You are fall in love with someone when you cannot put into words how they make you feel.”
  Bạn biết mình đã yêu một người khi bạn không thể diễn tả bằng lời cảm giác mà họ mang lại cho bạn.

 5. “Love at the first sight.”
  Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 6. “The apple of someone’s eye.”
  Bạn chính là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

 7. “There is no difference between a wise man and a fool when they fall in love.”
  Khi yêu nhau, không có sự khác biệt giữa người khôn ngoan và kẻ ngốc.

 8. “The best way to go to a woman’s heart is through her stomach.”
  Con đường tắt nhất dẫn đến trái tim của phụ nữ là đi qua dạ dày của cô ấy.

 9. “Absence makes the heart grow fonder.”
  Khi yêu xa nhau, tình yêu càng thêm bền vững.

 10. “True beauty is in the eyes of the beholder.”
  Vẻ đẹp thật sự nằm trong mắt của người ngắm.

 11. “Love knows no bounds.”
  Tình yêu không có ranh giới.

 12. “It only takes a second to say ‘I love you’, but it will take a lifetime to show you how much.”
  Chỉ mất một giây để nói “Anh yêu em”, nhưng sẽ mất cả cuộc đời để chứng minh tình yêu của anh dành cho em.

VI. Từ vựng dùng trong những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

1. Từ vựng về tình yêu khi mới yêu

 • A blind date: hẹn hò xem mặt
 • Flirtatious: thích tán tỉnh người khác
 • To flirt (with someone): tán tỉnh
 • To chat (someone) up: bắt chuyện với đối phương
 • Pick-up line: câu, lời nói tán tỉnh

2. Từ vựng về tình yêu khi đang yêu

 • Make a commitment: cam kết
 • To be smitten with somebody: yêu say đắm
 • Live together: sống cùng nhau
 • To adore: yêu thương hết mực
 • To tie the knot: kết hôn
 • Hold hands: nắm tay

3. Từ vựng về tình yêu khi có trục trặc

 • Cheat on someone: lừa dối ai đó
 • Have a domestic: cãi nhau
 • Lovesick: tương tư, đau khổ vì yêu
 • To dump somebody: đá người yêu
 • To split up: chia tay
 • Get back together: làm lành sau khi chia tay

4. Từ vựng về tình yêu về cách gọi thân mật

 • Baby: bé cưng, bảo bối
 • Darling/Honey: anh/em yêu
 • My one and only: người yêu duy nhất
 • My sweetheart: người tình ngọt ngào
 • My boo: người yêu ơi
 • My true love: tình yêu đích thực đời tôi

Trên đây là những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu. Những lời này thật đẹp đẽ và tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, tình yêu luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Hãy yêu thương bản thân, yêu cuộc sống và rồi tình yêu sẽ tự tìm đến với bạn. Hy vọng với những câu nói này, bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc sống của mình!

Related Posts