Xã Hội Tỉnh Táo – Erich Fromm

Đánh giá bài viết

Erich Fromm được sinh ra ở Frankfurt vào năm 1900. Ông thuộc về một gia đình liên quan đến Do Thái giáo chính thống, điều này khiến ông có khuynh hướng bắt đầu nghiên cứu Talmudic khi còn trẻ, mặc dù sau đó ông thích được đào tạo cả về phân tâm học của Sigmund Freud và về di sản lý thuyết của Karl Marx, khiến ông tiếp cận các ý tưởng của chủ nghĩa xã hội và tiến sĩ xã hội học.

Trong những năm 1930, khi Đức Quốc xã nắm quyền kiểm soát Đức, Erich Fromm chuyển đến New York, nơi ông mở một thực hành lâm sàng dựa trên phân tâm học và bắt đầu giảng dạy tại Đại học Columbia. Từ lúc đó, ông đã phổ biến một phân tâm học với những ảnh hưởng mạnh mẽ của triết học nhân văn, trong đó nhấn mạnh khả năng của con người trở nên tự do và tự chủ hơn thông qua sự phát triển cá nhân.

Erich Fromm bắt đầu từ trọng tâm của phân tâm học để hướng anh ta đến một tầm nhìn nhân văn hơn nhiều về con người. Đối với Fromm, tâm lý con người không thể giải thích đơn giản bằng cách đề xuất ý tưởng về cách chúng ta làm điều đó để kết hợp những ham muốn vô thức của chúng ta với áp lực của môi trường và văn hóa, nhưng để hiểu nó, chúng ta cũng phải biết cách chúng ta làm điều đó để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, như đề xuất của các nhà hiện sinh.

Xem thêm:  

CUỐN SÁCH “XÃ HỘI TỈNH TÁO” BÀN VỀ CĂN NGUYÊN TÂM LÝ CỦA CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI

Ra mắt sau “Trốn thoát tự do” 15 năm, Erich Fromm sẽ tiếp tục khám phá căn nguyên những vấn đề tâm lý của con người hiện đại trong cuốn sách “Xã hội tỉnh táo” của mình.

Ở tác phẩm này, Erich Fromm tiến xa hơn và đặt ra câu hỏi: “Liệu một xã hội có thể bị bệnh?” Ông cho thấy rằng điều đó có thể xảy ra, lập luận rằng văn hóa phương Tây đang đắm chìm trong “bệnh lý của sự bình thường”, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các cá nhân.

Trong “Xã hội tỉnh táo”, Fromm phê bình và phân tích tâm lý xã hội tư bản công nghiệp hiện đại và những công dân nhất định bị tha hóa của nó. Nhưng hơn thế, ông cũng đưa ra những gợi ý để vận hành một xã hội lành mạnh, tỉnh táo – ý tưởng rằng “tiến bộ chỉ có thể xảy ra khi đồng thời thay đổi các lĩnh vực kinh tế, xã hội-chính trị và văn hóa; nếu chỉ giới hạn tiến bộ trong một lĩnh vực tức là hủy hoại tiến bộ ở mọi lĩnh vực”.

Sâu xa hơn một “bản cáo trạng”, đây là cuốn sách “dũng cảm với mục tiêu đạo đức cao cả”, hướng về tình yêu và tự do của con người chúng ta.

Related Posts