Chiến dịch Đảng Cộng sản Việt Nam

Đánh giá bài viết

Mở đầu

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp quan trọng để chúng ta nhớ về những đóng góp vĩ đại của Người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cũng là dịp để chúng ta thêm ý chí và sức mạnh, tiếp tục phát triển đất nước theo hướng mà Bác đã mong ước.

Hành trình tìm đường cứu nước

Chủ nghĩa Mác-Lênin và ánh sáng cho con đường cứu nước

Ngày 05/06/1911, ala Nguyễn Tất Thành (hay còn gọi là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) đã ra đi tìm đường cứu nước mới, với khát khao cháy bỏng giành độc lập tự do cho nhân dân và đất nước. Sau những hành trình khắc nghiệt qua châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, Nguyễn Tất Thành đã tìm được ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, mở ra con đường cứu nước mới.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 03/02/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị tại Hồng Kông để hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì thành lập. Từ đó, Đảng đã lãnh đạo dân tộc đoàn kết, phấn đấu và đạt được những thành công vang dội trong 90 năm qua. Điều này chứng minh rằng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là lựa chọn đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm:   Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 16: Tổng kết vốn từ (tiếp theo)

Cảm nhận về đường lối Đảng

Thắng lợi trong cuộc cách mạng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành công này đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin và sự giao phó của dân tộc. Các kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, bao gồm cách mạng Tháng Tám và chiến dịch Điện Biên Phủ, đã làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 02/09/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta, để lại bản Di chúc quý giá. Qua 50 năm thực hiện bản Di chúc, cách mạng Việt Nam đã không ngừng tiến lên và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Xây dựng Đảng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Đảng ta luôn quan tâm đến việc đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, để truyền bá tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác lãnh đạo đối với hoạt động của thanh niên và tuổi trẻ đã có những chuyển biến tích cực và mang lại nhiều thành công. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam đã thu hút sự tham gia của nhiều người và tạo ra những tấm gương tiên tiến. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm:   Vẫn Ổn Thôi , Kể Cả Khi Bạn Không Có Ước Mơ

Định hình tầm nhìn và vị thế quốc tế của Việt Nam

Đảng ta luôn coi trọng vấn đề đối ngoại và đóng góp tích cực vào các tổ chức quốc tế. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia và trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng là thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế và khu vực, đóng góp vào việc tạo ra môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Quan hệ đối ngoại và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao và được khẳng định trên trường quốc tế.

Kết luận

Chúng ta hôm nay, trong kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chúng ta tin rằng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản quý giá của đất nước, là nguồn cổ vũ và tự hào cho các thế hệ người Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường đã chọn và đưa dân tộc Việt Nam tiến tới một tương lai tươi sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tâm sự của Sách

Related Posts