Tâm sự của Sách: Những câu ca dao tục ngữ tuyệt vời về tình đoàn kết

Đánh giá bài viết

Tổng quan về tình đoàn kết trong câu ca dao tục ngữ

Tình đoàn kết là một giá trị quan trọng trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Với tình đoàn kết vững chắc, chúng ta đã tạo nên sức mạnh vượt trội, đánh bại mọi kẻ thù, và xây dựng một đất nước anh hùng bất khuất.

Câu ca dao tục ngữ tuyệt vời nói về tình đoàn kết

Dưới đây là những câu ca dao tục ngữ tuyệt vời về tình đoàn kết:

1. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn

2. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

3. Khi đói cùng chung một dạ, khi rét cùng chung một lòng

4. Môi hở răng lạnh

5. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

6. Đồng cam cộng khổ

7. Đất giúp đất thành tường, người giúp người thành thành

8. Mũi tên đầy túi, voi giẫm không gãy

Sức mạnh đoàn kết vượt trội hơn cả sức mạnh của một con voi. Chèo đèo lội suối, chúng ta cần hợp tác và tương trợ. Qua sông qua suối, chúng ta cần đồng tâm và đồng lòng.

9. Bắc Nam là con một nhà

Chúng ta là anh em ruột thịt, hoa lành đùm lá rách.

10. Tay bắt tay, chung lòng chung sức

Quyết diệt thù, cứu quốc, bạn ơi! Trái tim em hiểu và không ngại lời. Chiêm ngưỡng ánh gương dũng cảm rực rỡ của đất nước.

Xem thêm:   Tâm sự của Sách: Mùa xuân nhỏ nhặt trong Ngữ văn lớp 9

11. Một hòn chẳng đắp nên non, ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn

12. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao

13. Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng, thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui

14. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba. Khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

15. Anh em cốt nhục đồng bào, kẻ sau người trước phải hào cho vui.

16. Dây bầu bám chặt lấy giàn, dân làng giữ chặt lấy làng mới hay. Đồng tâm ai sợ chi ai? Một lòng đông, ít tài Tây ai hơn?

17. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hoà thuận hai thân vui vầy.

18. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông, khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

19. Chị ngã, em nâng

20. Nhường cơm sẻ áo

21. Yêu nhau chín bỏ lòng người

22. Chia ngọt sẻ bùi

23. Anh em cốt nhục đồng bào, vợ chồng cùng nghĩa lẽ nào không thương.

24. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

25. Buôn có bạn, bán có phường

26. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

27. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

28. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

29. Gương không có thuỷ gương mờ, thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng. Mong sao nghĩa thuỷ tình chung, cho thuyền cập bến gương trong ngàn đời.

30. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.

31. Một mình nghĩ không tròn, một thân lo không xong.

32. Thương người như thể thương thân.

33. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

34. Chết cả đống còn hơn sống một mình.

Kết luận

Tình đoàn kết là một giá trị tuyệt vời của người Việt Nam và đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa dân tộc. Những bài học từ ông cha ta vẫn còn nguyên giá trị và luôn nhắc nhở chúng ta luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, bất kể thời đại nào chúng ta đang sống.

Xem thêm:   Bạn chỉ cần lòng thiện, mọi trời xanh sẽ đến bên bạn - Đúng hay sai?

Related Posts