[Tải Ebook] – Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

[link u=”https://drive.google.com/file/d/1YZ0GAUHpz2yaj230IS2NYaW9t8-rjhWf/view?usp=share_link” t=”Tải Ebook”]

Chương I: HAI HỌC THUYẾT FAYOL và TAYLOR

1- Học thuyết Fayol

2- Học thuyết Taylor

3- So sánh hai học thuyết

4- Hai học thuyết còn hợp thời không?

Chương II: TỔ CHỨC MỘT XÍ NGHIỆP

1- Thế nào là một xí nghiệp

2- Các loại xí nghiệp

3- Cách quản trị một xí nghiệp

4- Khi lập một xí nghiệp

5- Cách tổ chức một xí nghiệp lớn

6- Tổ chức một xí nghiệp nhỏ

7- Tổ chức một xí nghiệp chế tạo chứ không bán

8- Tổ chức một hãng buôn nhỏ

Chương III: BẠN HÃY TỔ CHỨC BẠN TRƯỚC ĐÃ

1- Ba điều kiện cốt yếu

2- Thế nào là tự tổ chức mình?

3- Những đức cần cho một nhà doanh nghiệp

4- Công việc chỉ huy

5- Những tật nên tránh

Chương V: CÔNG VIỆC QUẢN LÝ

1- Những quy tắc chung

2- Công việc phòng giấy

3- Tài liệu

4- Phân loại và sắp xếp tài liệu

5- Lập thống kê biểu và đồ biểu

Chương V: CÔNG VIỆC TÀI CHÍNH

1- Nền tài chính phải vững

2- Làm sao cho tài chính vững

3- Muốn cho tình hình tài chính được khả quan

4- Vốn không nên thiếu hoặc quá đủ

5- Khi thiếu tiền

6- Trong tình thế nguy ngập

Chương VI: CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

1- Nhiệm vụ của cơ quan kế toán

2- Tính giá vốn

3- Phí tổn chung và phí tổn riêng

4- Giá bán không nhất định phải theo giá vốn

Xem thêm:   Phù thủy chứng khoán

5- Phí tổn nhân công chiếm gần hết giá vốn

6- Vài lời khuyên

Chương VII: CÔNG VIỆC KỸ THUẬT

Chương VIII: CÔNG VIỆC THƯƠNG MẠI

A. MUA

B. BÁN

C. QUẢNG CÁO

D. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Chương IX: CÔNG VIỆC AN NINH VÀ XÃ HỘI

A. Nhân viên

B. Ban xã hội – Ban y tế – Ban an ninh

Chương X: TỔ CHỨC LẠI MỘT XÍ NGHIỆP

1- Phải đọc thêm nhiều sách

2- Khi tổ chức lại

3- Bốn điều kiện để thành công 

Related Posts