[Tải Ebook] – Địa Lợi

Đánh giá bài viết

[link u=”https://drive.google.com/file/d/1ulMKAFxedkK_GK68X-y88jxmpxiWvyqf/view?usp=share_link” t=”Tải Ebook”]

SỰ PHÁT HIỆN KHÍ

□QUY LUẬT VẬN KHÍ CỦA TRỜI ĐẤT

▲ Học thuyết ngũ vận, lục khí

▲ Ngũ vận hành đại luận

1. Mộc khí, phong khí, gan

2. Hỏa khí, nhiệt khí, tim (tâm)

3. Thổ khí, thấp khí, tì

4. Kim khí, táo khí, phổi (phế)

5. Thủy khí, hàn khí, thận

▲ Lục vi chỉ đại luận

▲ Bình khí, bất cập thái quá (1) Bình khí của mộc vận (2) Bình khí của hỏa vận (3) Bình khí của thổ vận (4) Bình khí của kim vận (5) Bình khí của thủy vận

Bất cập (1) Mộc vận bất cập (2) Hỏa vận bất cập (3) Thổ vận bất cập (4) Kim vận bất cập (5) Thủy vận bất cập:

Thái quá (1) Mộc vận thái quá (2) Hỏa vận thái quá (3) Thổ vận thái quá (4) Kim vận thái quá (5) Thủy vận thái quá

□QUY LUẬT VẬN KHÍ TRONG NHÂN THỂ

▲ Sinh khí thông thiên luận

▲ Tứ khí điều thần đại luận

THÔNG THIÊN THUẬT:

DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT

□DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT

▲ Thuật thông thiên của Gia Cát Lượng

▲ Thuật thông thiên – Khí tượng học

▲ Thuật thông thiên – “kinh dịch”

▲ Phương pháp dự đoán khí tượng bằng đồng tiền

BẢNG BÁT QUÁI NẠP NGŨ HÀNH, THIÊN CAN, ĐỊA CHI

BẢNG SẮP XẾP LỤC THÂN

BẢNG LỤC CẦM PHỐI VỚI THIÊN CAN

BẢNG TUẦN KHÔNG CỦA SÁU TUẦN

Xem thêm:   Hướng dẫn chi tiết cách tải sách từ amazon miễn phí mới nhất

1. Hào phụ mẫu chủ về mưa, sương mù, tuyết, mưa đá

2. Hào tử tôn chủ về nắng

3. Hào thê tài chủ về nắng

4. Hào huynh đệ chủ về gió mây

5. Hào quan quỷ chủ về sấm chớp

THUẬT QUAN SÁT NGƯỜI:

QUAN SÁT KHÍ CHẤT

□ MỖI MIỀN THỦY THỔ NUÔI MỘT MIỀN DÂN

Related Posts