Khí Chất Bao Nhiêu

Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu

KHÍ CHẤT BAO NHIÊU, HẠNH PHÚC BẤY NHIÊU. Bầu trời chuyển dần về tối cũng là lúc những trang cuối…