Tâm sự của Sách: Đảm bảo từ Agoda.com

Đánh giá bài viết

Điều khoản bảo đảm từ Agoda.com

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây áp dụng cho mối quan hệ hợp pháp giữa Agoda.com và khách hàng (dưới đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) về chính sách đảm bảo từ Agoda.com.

1. Đảm bảo từ Agoda.com – Gián đoạn Chuyến bay

Dựa trên các Điều khoản và Điều kiện này, Agoda.com đảm bảo cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho khách hàng trong trường hợp có gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến Chuyến bay của khách.

1.1. Đảm bảo từ Agoda.com – Đối với hành trình đang diễn ra

Đảm bảo từ Agoda.com chỉ áp dụng với gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn hoặc thông báo từ Agoda.com ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng (dưới đây gọi là “trường hợp”).

Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi qua điện thoại hoặc email khi có thông tin về gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp. Nếu không thông báo đúng hạn, khách hàng sẽ không được hưởng đảm bảo từ Agoda.com. Nếu chúng tôi được thông báo trước khi khách hàng thông báo, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng sau một thời gian hợp lý.

Sau khi chúng tôi được thông báo về trường hợp, chúng tôi sẽ đề nghị các giải pháp sau đây cho khách hàng:

  • Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến. Nếu chúng tôi tìm thấy phương tiện phù hợp, chúng tôi sẽ đề nghị Chuyến bay thay thế tới Điểm đến và chúng tôi sẽ trả tiền phí tổn. Trong trường hợp không thể mua Chuyến bay thay thế trên mạng, khách hàng có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến ban đầu, theo thỏa thuận giữa chúng tôi và khách hàng. Chúng tôi sẽ hoàn trả mức giá đã đồng ý trước đó cho vé như vậy theo Điều khoản B của tài liệu này. Trong trường hợp không tìm ra Chuyến bay thay thế phù hợp, chúng tôi có thể thỏa thuận với khách hàng về phần góp vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Khách hàng phải liên hệ và được xác nhận từ chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế, nếu không sẽ không được hoàn giá vé dưới đây. Chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ thêm hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.
Xem thêm:   100+ Mẫu vẽ tranh minh họa truyện cổ tích đẹp nhất - Học May

Khách hàng phải trả lời chúng tôi về quyết định ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp đề nghị từ chúng tôi, nhưng tối đa trong vòng 24 giờ sau giờ khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình. Lưu ý rằng lời đề nghị của chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ trống của các giải pháp đề nghị. Sau khoảng thời gian trên, lời đề nghị sẽ hết hạn và khách hàng không còn được hưởng đảm bảo từ Agoda.com trong vấn đề này.

2. Liên lạc và thông báo

Trừ khi có chứng cứ ngược lại, mọi thông báo hoặc tin tức truyền đạt được gửi đến khách hàng được coi là đã nhận vào ngày và giờ truyền thông báo (với xác nhận là không bị gián đoạn nếu thông báo được gửi qua email), hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai. Tuy nhiên, không muộn hơn 24 giờ sau khi chúng tôi gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ email khách hàng cung cấp. Nếu khách hàng không trả lời đúng theo Điều khoản này, yêu cầu đảm bảo từ Agoda.com sẽ không có hiệu lực.

3. Dịch vụ Đặc biệt

Các dịch vụ được xác định trong đoạn này có thể áp dụng cho các trường hợp đúng với đảm bảo từ Agoda.com, hoặc các trường hợp chúng tôi chọn để cung cấp những dịch vụ này. Khách hàng có thể kích hoạt các dịch vụ này khi liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi về gián đoạn Chuyến bay. Cung cấp các dịch vụ này là hoàn toàn do chúng tôi tự nguyện và sẽ được phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi đồng ý và xác nhận, nếu không khách hàng sẽ không có quyền yêu sách hợp pháp đối với các dịch vụ đã nêu. Lưu ý rằng nếu chúng tôi đồng ý cung cấp các dịch vụ này cho khách hàng, khách hàng sẽ phải trả tiền cho các dịch vụ này và yêu cầu chúng tôi hoàn trả bằng cách cung cấp biên lai thanh toán. Tùy thuộc vào các điều kiện đã nêu ở đây, chúng tôi sẽ hoàn lại chi phí các dịch vụ mà khách hàng đã trả, lên đến một số tiền cụ thể. Các khoản chi phí được đề cập vào đoạn 3.2 và 3.3 sẽ được quy đổi theo tỉ giá Hàng ngày Oanda có thể tìm thấy tại https://www.oanda.com.

Xem thêm:   Đồi Thỏ - Richard Adams

4. Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

4.1. Chính sách đảm bảo từ Agoda.com

Agoda.com Guarantee chỉ có hiệu lực nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

  • Vé Chuyến bay phải dành cho Chuyến bay mà chúng tôi đã đề nghị.
  • Khách hàng phải đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do khách hàng mua và đã được chúng tôi đồng ý trước, phù hợp với Điều A, trong vòng 14 ngày sau khi khách hàng tới Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu.
  • Cùng với yêu cầu đóng góp, khách hàng phải cung cấp bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán và vé cho Chuyến bay thay thế.

Related Posts