Giờ AM và PM: Buổi sáng hay buổi tối?

Đánh giá bài viết

Bạn đang tự hỏi giờ AM và PM là gì? Nó có phải là buổi sáng hay buổi tối? Bạn cũng quan tâm đến hệ thống đồng hồ 24 giờ và đồng hồ 12 giờ, cũng như cách chuyển đổi giữa hai định dạng giờ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

1. Đồng hồ 12 giờ

Đồng hồ 12 giờ chia ngày thành hai phần, mỗi phần gồm 12 giờ. Phần đầu tiên được gọi là buổi sáng, kéo dài từ nửa đêm đến trưa. Phần thứ hai là buổi chiều, bắt đầu từ trưa và kéo dài đến nửa đêm.

Đồng hồ 12 giờ đã được phát triển từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên đến thế kỷ 16 sau Công nguyên.

2. Đồng hồ 24 giờ

Đồng hồ 24 giờ, còn được gọi là giờ quân sự, sử dụng thang đo thời gian từ nửa đêm. Từ nửa đêm, giờ được đếm từ 0 đến 24, không phân biệt buổi sáng hay buổi chiều. Ví dụ, lúc 23:00, đã trôi qua 23 giờ kể từ đầu ngày.

3. Giờ AM và PM: Buổi sáng hay buổi tối

Hai từ viết tắt AM và PM có nguồn gốc từ tiếng Latinh:

 • AM = Ante meridiem: Trước buổi trưa, thường được ký hiệu là AM, am, a.m.
 • PM = Post meridiem: Sau buổi trưa, thường được ký hiệu là PM, pm, p.m.

Vì vậy, AM hiểu là buổi sáng và PM hiểu là buổi tối. Ví dụ, 8:00 AM đồng nghĩa với 8 giờ sáng, còn 8:00 PM đồng nghĩa với 8 giờ tối, hay 20:00 theo đồng hồ 24 giờ.

Xem thêm:   Truyện dân gian: Nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam

4. Chuyển đổi giữa đồng hồ 12 giờ và 24 giờ

4.1 Chuyển đổi từ đồng hồ 12 giờ sang 24 giờ

 • Từ nửa đêm đến 12:59 sáng, trừ đi 12 giờ.

 • Ví dụ: 12:49 sáng = 0:49 (12:49 – 12)

 • Từ 1 giờ sáng đến trưa, không thay đổi.

 • Ví dụ: 11:49 sáng = 11:49

 • Từ 12:01 chiều đến 12:59 tối, không thay đổi.

 • Ví dụ: 12:49 chiều = 12:49

 • Từ 1 giờ chiều đến nửa đêm, thêm 12 giờ.

 • Ví dụ: 1:49 chiều = 13:49 (1:49 + 12)

4.2 Chuyển đổi từ đồng hồ 24 giờ sang 12 giờ

 • Từ 0:00 (nửa đêm) đến 0:59, thêm 12 giờ và sử dụng buổi sáng.

 • Ví dụ: 0:49 = 12:49 sáng (0:49 + 12)

 • Từ 1:00 đến 11:59, không thay đổi.

 • Ví dụ: 11:49 = 11:49 sáng

 • Từ 12:00 đến 12:59, không thay đổi.

 • Ví dụ: 12:49 = 12:49 chiều

 • Từ 13 giờ đến 0 giờ, trừ đi 12 giờ và sử dụng buổi chiều.

 • Ví dụ: 13:49 = 1:49 chiều (13:49 – 12)

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giờ AM và PM, đồng hồ 12 giờ và 24 giờ, hãy truy cập Tâm sự của Sách. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn và dễ dàng chuyển đổi giữa đồng hồ 12 giờ và 24 giờ.

Related Posts