Đáp Án Đề Thi Địa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đánh giá bài viết

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

Đáp án bộ giáo dục môn Địa thi THPT năm 2020

Mời các bạn tham khảo ngay đáp án đáp án chính thức môn Địa Lý từ bộ GD&ĐT 2020 như sau

bộ giáo dục và đào tạo công bố đáp án môn địa 2020

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Địa lý chính xác nhất

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải, đáp án môn địa lý thpt quốc gia 2020 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa học năm 2020 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 301

Xem ngay bảng đáp án địa thpt quốc gia 2020-2021 mã đề 301

41. A 42. D 43. A 44. A 45. D 46.C 47. B 48. B 49. C 50. B 51. D 52. B 53. C 54. D 55. C 56. D 57. A 58. B 59. C 60. B 61. A 62. D 63. D 64. C 65. C 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B 71. A 72. A 73. C 74. C 75. B 76. A 77. B 78. A 79. A 80. C

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 302

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C 49. D 50. C 51. A 52. D 53. B 54. C 55. D 56. D 57. B 58. C 59. C 60. B 61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D 71. C 72. A 73. D 74. C 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 303

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 303

41. B 42. D 43. A 44. C 45. C 46. C 47. D 48. A 49. C 50. B 51. A 52. B 53. B 54. A 55. D 56. C 57. C 58. B 59. D 60. C 61. A 62. C 63. D 64. A 65. A 66. D 67. A 68. B 69. A 70. C 71. D 72. D 73. D 74. B 75. A 76. C 77. B 78. B 79. C 80. B

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 304

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 304

41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. A 50. B 51. A 52. D 53. C 54. B 55. C 56. C 57. D 58. B 59. D 60. D 61. C 62. A 63. C 64. B 65. D 66. B 67. C 68. B 69. C 70. A 71. A 72. B 73. B 74. D 75. D 76. A 77. D 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 305

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. C 42. A 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D 51. A 52. D 53. A 54. C 55. D 56. A 57. D 58. D 59. A 60. D 61. A 62. D 63. C 64. B 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D 71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 306

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. D 48. A 49. C 50. B 51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. C 57. A 58. C 59. C 60. C 61. A 62. C 63. A 64. D 65. A 66. D 67. C 68. A 69. D 70. D 71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. D

Xem thêm:   Đề Thi Đẫm Máu

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 307

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B 51. B 52. A 53. D 54. A 55. B 56. C 57. C 58. B 59. A 60. D 61. D 62. C 63. A 64. C 65. C 66. C 67. A 68. A 69. D 70. A 71. B 72. C 73. D 74. D 75. C 76. A 77. D 78. C 79. C 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 308

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. B 43. C 44. D 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. D 51. B 52. D 53. A 54. A 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. C 61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. D 67. B 68. A 69. B 70. C 71. A 72. A 73. B 74. B 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 309

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. A 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. C 49. B 50. A 51. B 52. D 53. B 54. C 55. B 56. C 57. A 58. C 59. B 60. D 61. A 62. C 63. D 64. D 65. D 66. B 67. A 68. A 69. A 70. C 71. C 72. B 73. A 74. C 75. B 76. C 77. A 78. C 79. B 80. B

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 310

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. B 49. A 50. A 51. A 52. D 53. C 54. B 55. B 56. D 57. C 58. D 59. A 60. A 61. A 62. B 63. B 64. C 65. D 66. A 67. A 68. A 69. C 70. D 71. B 72. B 73. C 74. D 75. D 76. B 77. B 78. D 79. C 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 311

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. D 43. A 44. C 45. A 46. B 47. B 48. D 49. B 50. B 51. B 52. D 53. B 54. B 55. A 56. C 57. C 58. C 59. D 60. A 61. D 62. C 63. C 64. B 65. A 66. D 67. C 68. D 69. D 70. C 71. C 72. A 73. B 74. A 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 312

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. B 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A 51. C 52. B 53. B 54. C 55. D 56. C 57. B 58. B 59. B 60. D 61. B 62. C 63. C 64. C 65. D 66. D 67. C 68. B 69. C 70. B 71. D 72. D 73. C 74. B 75. D 76. D 77. C 78. B 79. C 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 313

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. C 43. D 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. D 50. D 51. A 52. B 53. C 54. D 55. C 56. B 57. D 58. C 59. C 60. B 61. A 62. A 63. B 64. B 65. A 66. C 67. D 68. C 69. A 70. D 71. B 72. A 73. B 74. A 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 314

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. B 42. D 43. C 44. B 45. C 46. C 47. A 48. A 49. D 50. C 51. D 52. D 53. B 54. A 55. D 56. D 57. D 58. A 59. D 60. B 61. A 62. D 63. C 64. B 65. A 66. C 67. C 68. A 69. B 70. A 71. C 72. A 73. A 74. C 75. B 76. A 77. D 78. A 79. A 80. C

Xem thêm:   Những câu đố vui về tình yêu lãng mạn và ngọt ngào nhất

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 315

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. D 42. C 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. B 49. C 50. B 51. A 52. B 53. B 54. B 55. C 56. A 57. D 58. D 59. A 60. A 61. D 62. B 63. A 64. A 65. C 66. D 67. D 68. C 69. B 70. A 71. A 72. B 73. C 74. B 75. D 76. C 77. C 78. D 79. A 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 316

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. C 42. D 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. A 50. B 51. D 52. B 53. B 54. A 55. A 56. A 57. C 58. A 59. D 60. C 61. A 62. A 63. A 64. D 65. C 66. B 67. B 68. B 69. A 70. B 71. B 72. D 73. D 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. B

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 317

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề

41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. D 50. C 51. B 52. A 53. C 54. B 55. B 56. B 57. A 58. A 59. B 60. C 61. B 62. B 63. A 64. A 65. B 66. A 67. C 68. B 69. A 70. B 71. C 72. C 73. C 74. B 75. C 76. A 77. B 78. C 79. A 80. C

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 318

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 318

41. C 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A 51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. A 58. A 59. A 60. B 61. A 62. B 63. A 64. B 65. D 66. C 67. B 68. A 69. C 70. B 71. D 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 319

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 319

41. B 42. A 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. A 50. C 51. B 52. D 53. D 54. D 55. A 56. C 57. D 58. D 59. A 60. C 61. A 62. B 63. C 64. C 65. B 66. C 67. C 68. C 69. D 70. A 71. D 72. C 73. B 74. C 75. C 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 320

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 320

41. D 42. D 43. C 44. A 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. B 51. A 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B 57. B 58. A 59. C 60. B 61. D 62. C 63. C 64. A 65. B 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B 71. B 72. C 73. D 74. C 75. C 76. C 77. C 78. D 79. B 80. D

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 321

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 321

41. D 42. B 43. A 44. B 45.C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. C 51. A 52. C 53. C 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. D 61. D 62. A 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C 71. B 72. D 73. C 74. D 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. B

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 323

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 323

41. D 42. A 43. D 44. A 45. B 46. A 47. B 48. D 49. B 50.A 51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. C 59. D 60. C 61. B 62. B 63. B 64. D 65. B 66. B 67.D 68.C 69. C 70. C 71. B 72. D 73. C 74. C 75. C 76. D 77. B 78. B 79. D 80. D

Xem thêm:   "Người Tình Sputnik" (Haruki Murakami) - Sự cô đơn của những vệ tinh

Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 324

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2020-2021 môn Địa lí mã đề 324

41. A 42. B 43. B 44. A 45. A 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C 51. B 52. B 53. C 54. D 55. A 56. D 57. D 58. A 59. D 60. C 61. D 62. A 63. B 64. C 65. B 66. D 67. B 68. B 69. B 70. D 71. C 72. D 73. A 74. D 75. C 76. C 77. C 78. A 79. C 80. D

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Địa lý THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Địa mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Địa lý của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 301

Đề thi THPQQG năm 2020 môn Địa lý mã đề 301_1

Đề thi THPQQG năm 2020 môn Địa lý mã đề 301_2

Đề thi THPQQG năm 2020 môn Địa lý mã đề 301_3

Đề thi THPQQG năm 2020 môn Địa lý mã đề 301_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 302

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 302_1

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 302_2

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 302_3

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 302_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 303

Đề thi THPT QG 2020 môn Địa lý mã đề 303_1

Đề thi THPT QG 2020 môn Địa lý mã đề 303_2

Đề thi THPT QG 2020 môn Địa lý mã đề 303_3

Đề thi THPT QG 2020 môn Địa lý mã đề 303_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 304

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 304_1

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 304_2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 304_3

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 304_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 305_1

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 305_2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 305_3

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa năm 2020 mã đề 305_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 306

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 306_1

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 306_2

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 306_3

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 306_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 307

Đề môn Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 307_1

Đề môn Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 307_2

Đề môn Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 307_3

Đề môn Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 307_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 308

Đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mã đề 308_1

Đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mã đề 308_2

Đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mã đề 308_3

Đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mã đề 308_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 310

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa năm 2020 mã đề 310_1

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa năm 2020 mã đề 310_2

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa năm 2020 mã đề 310_3

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa năm 2020 mã đề 310_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 311

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 311_1

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 311_2

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 311_3

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 311_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 313

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 313_1

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 313_2

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 313_3

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 313_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 314

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 314_1

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 314_2

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 314_3

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 314_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 315

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 315_1

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 315_2

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 315_3

Đề thi THPT quốc gia môn Địa lý mã đề 315_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 317

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 317_1

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 317_2

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 317_3

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 317_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 318

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 318_1

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 318_2

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 318_3

Đề thi môn Địa lý THPTQG năm 2020 mã đề 318_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 319_1

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 319_2

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 319_3

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 319_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 320

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 320_1

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 320_2

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 320_3

Đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 môn Địa lý mã đề 320_4

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lý mã đề 321

Xem ngay nội dung đề thi môn Địa lý mã 321 của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 mới nhất

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321_1

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321_2

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321_3

Đề Địa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 321_4

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020các môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Sinh, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

→ Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi Lý THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi Hóa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi Sinh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi Sử THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi Toán THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi GDCD THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Related Posts