Cuộc Sống Thật Sự Đã Không Dễ Dàng Gì Với Chúng Ta Rồi

1. Chỉ cần chưa tới ngày xa lìa cõi trần, hết môn học này đến môn học khác sẽ liên tục xuất hiện. Một môn học có khi cũng sẽ thử thách chúng ta đến vài lần, giống hệt như một bài thi lại, cho đến khi chúng ta vượt qua mới thôi.

2. Tại sao cuộc sống của bạn lại khó nhọc như vậy? Đó chắc chắn là do bạn quá coi trọng kết quả. Nếu không muốn sống một cuộc sống đau khổ như thế cũng rất đơn giản, quan tâm nhiều tới quá trình, trải nghiệm quá trình nhiều. Quá trình đó chính là cuộc sống, quá trình đó cũng là kết quả.

3. Đúng vậy, quá trình chính là kết quả, kết quả cũng là quá trình.Quá trình làm việc của bạn, bản thân chính là kết quả, thăng chức hay không thăng chức, đều có kết quả rồi. Quá trình yêu đương của bạn, bản thân chính là kết quả, cuối cùng có kết hôn hay không, đều có kết quả rồi. Quá trình khởi nghiệp của bạn, bản thân chính là kết quả, cuối cùng có trở thành thương hiệu truyền đời hay không, đều có kết quả rồi. Quá trình trong đời người của bạn, bản thân chính là kết quả, chết chóc là kết quả, cũng là một bộ phận của quá trình.

4. Tại sao không thể dùng quá trình để đánh giá người khác? Bởi vì bạn không hiểu rõ quá trình của người đó. Tại sao không thể dùng kết quả để đánh giá bản thân mình? Bởi vì kết quả chỉ là một bộ phận của quá trình.

5. Mỗi sự việc đều rất nhỏ, thực hiện, chính là tu hành trong cuộc sống. Có thể sống tốt cuộc đời này hay không, vấn đề không ở chỗ bạn hiểu được bao nhiêu đạo lý, mà ở chỗ bạn đã thật sự làm được bao nhiêu.

6.Trong tu hành có một từ gọi là “thần phục”. Tiếp nhận hiện thực, buông bỏ chấp trước, đó chính là thần phục. Thần phục rồi, cũng sẽ cắt đứt phiền não.

Trích : “Nhân sinh nơi nơi đều là tu hành” – Quỷ Cước Thất

Xem thêm:   Kỹ Năng Quan Sát Là Gì?

Related Posts