60 câu tục ngữ, thành ngữ về lòng trung thực, trực tính, thành thật

“Trung thực mà không có hiểu biết thì yếu đuối và vô dụng, còn có hiểu biết mà không trung thực thì thực sự nguy hiểm và đáng sợ. Với những người trung thực và hiểu biết, họ sẽ viết nên lịch sử của chính mình.” – Samuel Johnson –

Lòng trung thực đã từ lâu trở thành một phẩm chất quan trọng, là cơ sở để tạo dựng một con người thông minh, đạo đức và sống đúng chuẩn xã hội. Đó là một người dũng cảm, rõ ràng, không sợ hãi trước kẻ gian, không bị bẩn bởi những điều xấu xa.

1. Ý nghĩa của trung thực

Trung thực là một phẩm chất quý giá của con người, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Trung thực có nghĩa là luôn nói sự thật, luôn thẳng thắn, không thêm mắm dặm muối, không nói sai, và không làm sai những việc đã xảy ra. Người trung thực là người đáng tin cậy, họ không chấp nhận sự gian dối và đồng thời là người dũng cảm vì luôn dám đứng lên nói sự thật.

tuc-ngu-ve-trung-thuc-6
Hình ảnh minh họa: “Đồng nghĩa với trung thực là: Khẳng khái, chính trực, thật thà, thẳng thắn…”
Trái nghĩa với trung thực là: Xảo trá, gian manh, điêu ngoa, thủ đoạn…

2. Câu ca dao, tục ngữ về trung thực

Trung thực là một đức tính tốt đẹp của con người và luôn được đánh giá cao trong xã hội. Đây cũng là bài học quý giá mà ông bà ta muốn truyền dạy cho các thế hệ sau. Điều này đã được thể hiện qua vô số câu ca dao, tục ngữ thể hiện tính trung thực và trực tính.

2.1 Câu tục ngữ về trung thực

Những câu tục ngữ dưới đây nói về tính trung thực đã được ông bà ta rút ra từ kinh nghiệm sống qua nhiều thế hệ và vẫn giữ giá trị về bài học làm người.

 1. “Cây ngay không sợ chết đứng.”
 2. “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ.”
 3. “Thẳng như ruột ngựa.”
 4. “Cây vạy hay ghét mực tàu.”
 5. “Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.”
Xem thêm:   Những bức ảnh mang thông điệp đến cuộc sống

tuc-ngu-ve-trung-thuc-1-2
Hình ảnh minh họa: Câu tục ngữ về trung thực

 1. “Thật thà ma vật không chết.”
 2. “Thật thà là cha thằng dại.”
 3. “Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.”
 4. “Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.”
 5. “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.”

tuc-ngu-ve-trung-thuc-4-2
Hình ảnh minh họa: Câu tục ngữ về trung thực

 1. “Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.”
 2. “Mất lòng trước, được lòng sau.”
 3. “Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”
 4. “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.”
 5. “Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.”

tuc-ngu-ve-trung-thuc-5
Hình ảnh minh họa: Câu tục ngữ về trung thực

 1. “Ăn ngay nói thẳng.”
 2. “Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.”
 3. “Trung thực, thật thà thường thua thiệt.”
 4. “Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo.”
 5. “Của phi nghĩa có giàu đâu. Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền.”

“Xem thêm:

2.2 Câu ca dao về trung thực

Những câu ca dao về trung thực mang giá trị giáo dục sâu sắc về đạo đức, góp phần hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho con người.

 1. “Những người tính nết thật thà, Đi đâu cũng được người ta tin dùng.”
 2. “Đừng bảo rằng trời không tai, Nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.”
 3. “Sông sâu còn có kẻ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người.”
 4. “Người gian thì sợ người ngay, Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.”
 5. “Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ, Thò tay vào lờ mắc kẹt cái hom.”
Xem thêm:   VỀ NHÂN VẬT HUẤN CAO TRONG TRUYỆN NGẮN “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ”

tuc-ngu-ve-trung-thuc-2
Hình ảnh minh họa: Câu ca dao về trung thực

 1. “Tu thân rồi mới tề gia, Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.”
 2. “Đời loạn mới biết tôi trung, Tuế hàn mới biết bá tùng kiên tâm.”
 3. “Nhà nghèo yêu kẻ thật thà, Nhà quan yêu kẻ giàu ra nịnh thần.”
 4. “Những người tính nết thật thà, Đi đâu cũng được người ta tin dùng.”
 5. “Những người thành thật môi dày, Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân.”

tuc-ngu-ve-trung-thuc-3
Hình ảnh minh họa: Câu ca dao về trung thực

 1. “Làm người suy chín xét xa, Cho từng gốc nhọc, cho ra vắn dài.”
 2. “Làm người phải đắn phải đo, Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.”
 3. “Ai ơi! Giữ chí cho bền, Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.”

3. Câu thành ngữ về trung thực

Trung thực là biết tôn trọng sự thật, dũng cảm bảo vệ công lý, thẳng thắn phê phán và tự phê phán. Bài học quý giá này đã được truyền đạt qua những câu thành ngữ về tính trung thực.

 1. “Thật thà là cha quỷ quái.”
 2. “Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.”
 3. “Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.”
 4. “Một lời nói, một đọi máu.”
 5. “Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành.”
 6. “Làm người tính phải thẳng ngay, Việc làm chớ ngại, phải miệt mài siêng năng.”
 7. “Ăn no lòng, nói mất lòng.”

tuc-ngu-ve-trung-thuc-7
Hình ảnh minh họa: Câu thành ngữ về trung thực

 1. “Cao thành nở ngọn, mọi bọn mọi đến.”
 2. “Chân chỉ hạt bột.”
 3. “Dò sông dò biển dò nguồn, Biết sao được bụng lái buôn mà dò.”
 4. “Đi buôn nói ngay không tày đi cày nói dối.”
 5. “Đong đầy bán vơi.”
 6. “Làm tôi ngay, ăn mày thật.”
 7. “Nói ngay hay trái tai.”
 8. “Đói cho sạch, rách cho thơm.”

“Xem thêm:

4. Câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ không thể hiện tính trung thực

Bên cạnh những câu ca dao, tục ngữ về lòng trung thực, trong văn học dân gian Việt Nam còn có vô số câu ca dao, tục ngữ về sự giả tạo, gian manh để phê phán những tật xấu của con người.

 1. “Mật ngọt chết ruồi.”
 2. “Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong gian hiểm giết người không đao.”
 3. “Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.”
 4. “Bụng gian miệng thẳng.”
 5. “Ăn gian nó giàn ra đấy.”
 6. “Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối.”
 7. “Buôn đằng sóng, nói đằng gió.”
 8. “Buôn gian bán lận.”
 9. “Bứng cây sống trồng cây chết.”
 10. “Cơm cá giả mặt bụt.”
Xem thêm:   10 điều phụ huynh nên làm để bé trưởng thành

tuc-ngu-ve-trung-thuc-8
Hình ảnh minh họa: Câu tục ngữ về sự giả tạo

 1. “Đi nói dối cha, về nhà dối chú.”
 2. “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng.”
 3. “Khẩu Phật tâm xà.”
 4. “Nói dối như Cuội.”
 5. “Hòn đất mà biết nói năng, Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.”
 6. “Ăn thật làm bỡn.”
 7. “Buôn bưởi bán bòng.”
 8. “Nói khoác gặp thời.”
 9. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma.”
 10. “Đong đầy bán vơi.”

tuc-ngu-ve-trung-thuc-9
Hình ảnh minh họa: Câu tục ngữ về sự giả tạo

Trong văn học dân gian Việt Nam, có hàng ngàn câu ca dao, tục ngữ, và thành ngữ về trung thực, và những câu trên chỉ là một số phổ biến, được truyền bá rộng rãi nhất. Qua những lời răn dạy sâu sắc này của ông bà ta, mong rằng đức tính trung thực trong chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn!

Sưu tầm
Nguồn ảnh: Internet

Related Posts