Tâm sự của Sách: Ca Dao và Tục Ngữ về Nhân Nghĩa

Đánh giá bài viết

Nhân nghĩa luôn là giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt từ xưa đến nay. Tổ tiên chúng ta đã ghi lại những giá trị này qua câu ca dao và tục ngữ, để truyền cho con cháu muôn đời. Dưới đây là những câu ca dao và tục ngữ về nhân nghĩa hay nhất mà Tâm sự của Sách sưu tầm được.

Những câu ca dao và tục ngữ về nhân nghĩa hay nhất

 • “Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy, Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong.”
 • “Ai ơi, ăn ở cho lành, Tu thân tích đức để dành về sau.”
 • “Yêu nhau chín bỏ lòng người.”
 • “Buôn có bạn, bán có phường.”
 • “Có câu tích đức tu nhân, Hoạn nạn tương cứu, phú bần tương tri.”
 • “Đứt tay một chút còn đau, Huống chi nhân nghĩa, lìa sao cho đành.”
 • “Mừng cây rồi lại mừng cành, Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.”
 • “Anh em như thể tay chân, Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.”
 • “Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.”
 • “Dương trần phải ráng làm hiền, Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.”

Những câu ca dao và tục ngữ thể hiện truyền thống nhân nghĩa

 • “Cây xanh thời lá cũng xanh, Cha mẹ hiền lành để đức cho con.”
 • “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa.”
 • “Đường mòn nhân nghĩa không mòn.”
 • “Vì tình vì nghĩa không ai vì đĩa xôi đầy.”
 • “Ra về em nắm áo kéo xây, Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.”
 • “Tuy rằng xứ bắc, xứ đông, Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.”
 • “Đèn nào cao bằng đèn Sở Thượng, Nhân nghĩa nào trượng bằng nhân nghĩa phu thê.”
 • “Dầu anh có lạc Sở qua Tề, Năm ba bữa anh cũng trở về thăm em.”
 • “Con chim khôn cả đàn cùng khôn, Con chim dại cả đàn cùng dại.”
 • “Người còn thì của cũng còn, Miễn là nhân nghĩa vuông tròn thì thôi.”

Câu ca dao và tục ngữ về truyền thống nhân nghĩa chọn lọc

 • “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.”
 • “Không thầy đố mày làm nên.”
 • “Uống nước nhớ nguồn.”
 • “Chết cả đống còn hơn sống một người.”
 • “Gương không có thuỷ gương mờ, Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng. Mong sao nghĩa thuỷ tình chung, Cho thuyền cập bến gương trong ngàn đời.”
 • “Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng, Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.”
 • “Bắc Nam là con một nhà, Là gà một mẹ, là hoa một cành. Nguyện cùng biển thẳm non xanh, Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.”
 • “Tay bắt tay, chung lòng chung sức, Quyết diệt thù cứu quốc bạn ơi. Lòng em khôn tỏ hết lời, Kìa gương phấn dũng rạng ngời nước non.”
 • “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
 • “Thấy ai đói rách thì thương, Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn.”

Ca Dao và Tục Ngữ Về Nhân Nghĩa Hay Đặc Sắc

 • “Mũi tên đầy túi, voi giẫm không gãy, Sức mạnh đoàn kết còn hơn cả sức voi.”
 • “Dây bầu bám chặt lấy giàn, Dân làng giữ chặt lấy làng mới hay. Đồng tâm ai sợ chi ai, Mình đông, Tây ít sức tài ai hơn.”
 • “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba. Khắp miền truyền mãi câu ca, Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.”
 • “Anh em cốt nhục đồng bào, Kẻ sau người trước phải hào cho vui.”
 • “Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.”
 • “Tướng chuộng nhiều quân, Dân chuộng nhiều người.”
 • “Khi đói cùng chung một dạ, Khi rét cùng chung một lòng.”
 • “Đất giúp đất thành tường, Người giúp người thành thành.”
 • “Một hòn chẳng đắp nên non, Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.”
 • “Góp gió thành bão, Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.”
Xem thêm:   14 Nàng Công Chúa Disney: Những Gương Mặt Xinh Đẹp Đầy Mơ Ước

Những câu ca dao và tục ngữ về lòng nhân nghĩa ngắn hay

 • “Trên cao đã có thánh tri, Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.”
 • “Đường mòn, quen lối quen chân, Bao năm lên xuống ngãi nhân chưa tròn.”
 • “Chữ nhẫn là chữ tượng vàng, Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.”
 • “Khi vui ngồi ghế gảy đờn, Khi buồn muốn dứt nghĩa nhơn cho rồi.”
 • “Anh với em như quế với gừng, Dẫu xa nhân nghĩa xin đừng tiếng chị.”
 • “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”
 • “Bình Sơn nước mặn đồng chua, Nhưng mà nhân nghĩa không thua nơi nào.”
 • “Cầu Đôi mà tháp cũng Đôi, Dễ chi nhân nghĩa mà rời được sao?”
 • “Anh đừng thấy đăng mà phụ đó, Đừng chê em nghèo khó mà vội phụ phàng, Anh coi đồng tiền mới có sớm mai mà chiều đã mất, Chớ nhân nghĩa bạn vàng vững chắc thiên kim.”
 • “Ngỡi nhân bạc tựa con mèo, Hỏi xin đồng bạc lại than nghèo, không cho.”
 • “Thương ai hồi nhỏ tới chừ, Dẫu nghèo, dẫu đói không từ ngãi nhân.”
 • “Sơn cách, thủy cách, lòng không cách, Đường dù xa, nhân nghĩa không xa, Đi đâu anh hãy ghé qua nhà, Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.”

10 câu ca dao và tục ngữ về lòng nhân nghĩa

 • “Tìm nơi có đức gửi thân, tìm nơi có nhân gửi của.”
 • “Anh về cưa ván đóng đò, Trước đưa quan khách, sau dò nghĩa nhân.”
 • “Đồng tiền lận, Nhân nghĩa kiệt.”
 • “Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi, Em cầm cây kim, em thêu chữ ân tình. Chữ ân tình anh nghe cũng phải, Đường nhân ngãi anh nắm cũng vừa, Hòn núi Liên Sơn cây chặt cây chừa, Anh thương em, có kẻ đón ngừa, nói gian.”
 • “Nghĩa nhân anh dứt em không cho, Để ra truông vắng khóc no rồi về.”
 • “Gái đàng mới xem tường không mới, Trai Bến Thành xem lại chẳng thành, Ngày xưa qua lại em, anh, Có xu có lúi mới đành ngỡi nhân.”
 • “Tùng khô, quế rũ, nhân nghĩa cũ xa rồi, Phủi tay đứng dậy chớ còn ngồi chi đây?”
 • “Ở cho có nghĩa có nhân, Cây đức lắm chồi, người đức lắm con. Ba vuông sánh với bảy tròn, Đời cha ân đức, đời con sang giàu.”
 • “Trai đường Mới xem tường không mới, Gái Bến Thành gẫm lại chẳng thành, Hồi nào to nhỏ em anh, Có xu có lúi mới thành ngỡi nhân.”
 • “Thương nhau chẳng luận sang hèn, Nghĩa nhân mới trọng, bạc tiền đâu hơn.”

Ca Dao và Tục Ngữ Về Nhân Nghĩa Hợp Tác Ngắn Gọn

 • “Dân ta nhớ một chữ đồng, Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.”
 • “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.”
 • “Thuận bè thuận bạn tát cạn biển đông.”
 • “Chung nhau thì giàu, chia nhau thì khó.”
 • “Đồng thanh tương ứng, Đồng khí tương cầu.”
 • “Dựng nhà cần nhiều người, Đánh giặc cần nhiều sức.”
 • “Một hòn chẳng đắp nên non, Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.”
 • “Góp gió thành bão.”
 • “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.”
 • “Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.”

Ca Dao và Tục Ngữ Về Nhân Nghĩa Nổi Tiếng

 • “Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó.”
 • “Ở có nhân mười phần chẳng thiệt.”
 • “Bền người hơn bền của.”
 • “Lá lành đùm lá rách.”
 • “Rách lành đùm bọc, dỡ hay đỡ đần.”
 • “Chị ngã, em nâng.”
 • “Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn.”
 • “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.”
 • “Oán cừu thì cởi, nhân nghĩa thì thắt.”
 • “Thương người như thể thương thân.”
 • “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.”
 • “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.”
 • “Cầu Tràng Kênh dầu có phân đôi ngả, Sông Lệ Thủy dầu có cách phá trở ghềnh. Vì em ăn ở có nghĩa có nhơn nên gương vỡ lại lành, Để đôi lứa ta đúc kết trọn chỉ mành nên duyên.”
 • “Qua không ham rộng ruộng lớn vườn, Ham vì nhân ngãi cang thường mà thôi.”
 • “Thương nhau nhân nghĩa với đời, Đừng gây đau xót, cho đời quạnh hiu.”
Xem thêm:   Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Dàn ý + 4 Mẫu) Những bài văn hay lớp 10

Những bài thơ về nhân nghĩa hay sâu sắc

 • “Ân Tình Nhân Nghĩa Toả Muôn Nơi” – Trần Minh Hiền:
  Hai mươi Canh Tý có vui tươi
  Hy vọng em anh nhoẻn miệng cười
  Đón Tết hành thiền không vọng động
  Tiễn Đông cầu nguyên hết chơi vơi
  Sớt chia đùm bọc yêu nhân thế
  Giúp đỡ lẫn nhau mến cuộc đời
  Hãy cứ thương yêu đừng tính toán
  Ân tình nhân nghĩa tỏa muôn nơi

 • “Nợ Nhau” – JB.Nguyễn Hùng:
  Kiếp người lưu lạc tha phương
  Tình sâu nghĩa nặng còn vương lối mòn
  Phải chăng nhân nghĩa xoay tròn
  Dù ai đi nữa luôn hoài nợ nhau

 • “Sài Gòn Nhân Nghĩa” – GiaLongHp:
  Đất nhân nghĩa sinh ra nghĩa hiệp
  Trong gian nguy sáng đẹp tình người
  Những ngày dịch dã khắp nơi
  Sài Gòn gương sáng tuyệt vời nhiều thêm.

Bao nữ sĩ thân mềm chân yếu
Vững tay ga chẳng thiếu thứ chi
Mớ rau, yến gạo, thùng mì…
Sẻ san, trợ giúp những khi dân cần.

Đâu cứ phải người thân, bạn hữu
Thấy khó khăn là cứu nhau thôi
Lo hàng xóm lạnh đáy nồi
Ga o đồng đến trao rồi lại đi.

Lá lành ít đùm khi tơi tả
Bí với bầu chung cả một giàn
Sài Gòn gặp lúc gian nan
Bùng lên ngọn lửa ấm tràn tình thương.

Đoàn Ngọc Hải, Quốc Cường… gương sáng
Biết hiểm nguy vẫn ráng giúp người
Nhìn nhân ảnh mến nụ cười
Đúc tâm rộng lớn hơn mười tháp cao.

Nhiều lãnh đạo “xé rào” phát thuốc
Cứu mạng dân mà buộc phải làm
Biết đâu có thể dính chàm
Nước sôi lửa bỏng chẳng cam mặc lòng.

Nhiều nhiều lắm vòng tay nhân ái
Trước trái ngang thế thái nhân tình
Giúp người đâu phải quang vinh
Vô tư như thể cứu mình vậy thôi.

Sài Gòn đó! Của tôi của bạn
Dịch Cona đại nạn xảy ra
Nghĩa nhân đến với muôn nhà
Tình người thắm đượm bài ca kết đoàn !!!

 • “Nhớ Cha” – Hoàng Thanh:
  Bao nhiêu năm sống xa nhà
  Tình Cha còn đó bao la bên đời
  Hàng ngày con vẫn trông vời
  Về thăm quê cũ một thời ấu thơ

Đêm về con vẫn hay mơ
Cha từng sương nắng bên bờ ruộng sâu
Dạy con đọc, viết nên câu
Dạy con biết sống thâm sâu nghĩa tình

Đạo, Đời con phải giữ gìn
Có tài vô đức kẻ khinh người cười
Chữ Tâm con hãy nhớ lời
Quyền cao danh vọng ở đời chớ ham

Giàu tiền giàu bạc đừng tham
Giàu tình giàu nghĩa mới làm nên danh
Chữ Nhẫn con nhớ để dành
Những khi cần thiết thực hành lo toan

Nhẫn kia mang lại vẹn toàn
Sóng yên gió lặng bình an mỗi ngày
Tài Đức con cố luyện mài
Sống sao vẹn nghĩa trong ngoài công minh

Xem thêm:   Củng cố kiến thức

Sống sao cho được thân vinh
Rạng ngời tiên tổ nhà mình Cha mong
Tình Cha biển rộng mênh mông
Lời Cha khuyên dạy nguyện lòng khắc ghi

Nhờ Cha dẫn lối con đi
Dẫn đường con bước phòng khi lỗi lầm
Con luôn cố gắng chuyên cần
Nhân, nghĩa, trí, tín ngàn lần không quên

Ở đời nhân nghĩa mới bền
Sống sao xứng đáng nhân hiền hôm nay
Thành tâm con muốn tỏ bày
Cảm ơn Cha đã sắt mài cho con

Công Cha cao sánh núi non
Nghĩa Cha dưỡng dục mãi còn không phai
Hôm nay lại đến ngày mai
Tình Cha ấm áp theo hoài với con

 • “Trao Ra” – Donna Mai Hồng Thu:
  Nếu chẳng có gì để trao ra
  Hãy để chân tình nở rộ hoa
  Tâm gieo nhân ái, lòng tự tại
  Xa lánh bụi đời, cõi bi ai

Cát bụi muôn nhà, lọt kẻ tay
Tất bật bao năm, phí bao ngày
Bao giờ tâm tỉnh, ta sẽ thấy
Trao nhiều, hạnh phúc mãi còn đây

 • “Nhân Quả” – Trần Minh Tấn:
  Ở đời nhân quả tất thì
  Chớ nên ganh ghét được gì người ơi
  Hãy vui mà sống thảnh thơi
  Nên chân thật đừng đánh rơi chính mình

 • “Câu nhân nghĩa” – Nguyễn Minh Quang:
  Nửa đời nhìn lại tháng ngày qua
  Câu nhân nghĩa nhạt nhòa xao động
  Tôi rướng mắt cố nhìn cho tận
  Vẫn nhạt nhòa, sao vẫn nhạt nhòa?

Câu nhân nghĩa từ ngày lập nước
Ai sinh ra chẳng biết một lần
Dòng đời trôi ai nhớ ai quên
Tóc bạc trắng tuổi già lẫn lộn!

Câu nhân nghĩa trên đường đánh giặc
Giữa công đường, trường học, nhà thương
Buồn vui giận dữ hay chán chường
Câu nhân nghĩa luôn luôn có mặt!

Gặp thời buổi vật đổi sao dời
Câu nhân nghĩa ngả nghiêng, nghiêng ngả
Khi chân lý không là lẽ phải
Thì cuộc đời ai biết tin ai?

 • “Đắc Nhân Tâm” – Nhạn Thiên Di:
  Cấy nghĩa gieo ân quả đắc thành
  Nhân hoà đắc lợi rỡ ràng danh
  Đắc tâm hoại khổ trừ căn chướng
  Thắng phước bình an đắc sự lành

Bát nhã thông tường duyên đắc ngộ
Niết bàn đắc vị tướng vô sanh
Bồ đề pháp trụ đắc phương tiện
Ngã Phật từ bi đắc thiện hành.

 • “Lẽ Sống” – Nguyễn Văn Thái:
  Giữa nhân gian khiêm nhường độ lượng
  Mặt đất bằng cỏ dại sinh sôi
  Tránh lợi danh thanh thản đời người
  Sống nhân nghĩa gốc bền cõi tạm.

 • “Duyên Buồn” – Phuong Vuong:
  Có duyên ngàn năm ta mới gặp
  Gặp nhau rồi ta thắp yêu thương
  Một lần nên nghĩa uyên ương
  Trăm năm một cõi tình thương cho người.

Nặng nghĩa ân tình là nhân thế
Nhân nghĩa cuộc đời thế người ơi
Thương nhau nhân nghĩa với đời
Đừng gây đau xót, cho đời quạnh hiu.

Thôi bỏ đi chuyện buồn thương cũ
Ta u sầu héo rũ ai biết
Cô đơn ta ôm gối chiếc
Mắt lệ hoen buồn, thương tiếc tình ta.

Giải thoát cho nhau đời đau khổ
Biết là buồn mong khổ chóng qua
Bao yêu thương nay xin trả
Xa nhau thật rồi, đôi ngã phân ly.

Nhớ hay không một thời nhân nghĩa
Mặn nồng không còn nghĩa nhạt phai
Gửi cho ai lời nhân ái
Tha thứ nhau rồi, tê tái mình ta.

Thôi ta ơi vững tin cuộc sống
Cả một đời hãy sống thảnh thơi
Quanh ta là cả đất trời
Tìm vui hạnh phúc, một đời bình an.

Ảnh minh họa

image1
image2
image3

Cảm ơn bạn đã đọc! Đừng ngần ngại để lại bình luận và ghé thăm Tâm sự của Sách để khám phá thêm nhiều nội dung thú vị khác.

Related Posts