“AM và PM Đứng cho Gì?”

Đánh giá bài viết

12-hour clock at noon: 12 am or 12 pm?

Trong hệ thống 12 giờ, ngày được chia thành hai giai đoạn kéo dài mỗi giai đoạn 12 giờ. Giai đoạn đầu tiên, được đánh dấu là AM, kéo dài từ nửa đêm đến trưa. Giai đoạn thứ hai, ghi là PM, bao gồm 12 giờ từ buổi trưa đến nửa đêm.

Viết tắt AM và PM xuất phát từ tiếng Latinh:

  • AM = “Ante meridiem”: Trước buổi trưa
  • PM = “Post meridiem”: Sau buổi trưa

Hệ thống đồng hồ 12 giờ sử dụng các con số từ 1 đến 12, theo sau là buổi AM hoặc PM, để định danh tất cả 24 giờ trong một ngày. Ví dụ, 5 sáng là thời gian sớm trong buổi sáng, và 5 chiều là thời gian muộn trong buổi chiều; 1 sáng là một giờ sau nửa đêm, trong khi 11 tối là một giờ trước nửa đêm.

Ante meridiem thường được ký hiệu là AM, am, a.m., hoặc A.M.; post meridiem thường được viết tắt là PM, pm, p.m., hoặc P.M. Như nhiều nguồn khác, timeanddate.com cũng sử dụng am và pm, nhưng các biến thể khác cũng đều đúng và thông dụng.

Nửa đêm và Buổi trưa: AM hay PM?

Điểm yếu chính của hệ thống 12 giờ là sự nhầm lẫn phổ biến về việc sử dụng từ viết tắt nào cho buổi trưa và nửa đêm: không thể lý giải được rằng khoảnh khắc nửa đêm (midnight) xảy ra chính xác 12 giờ sau buổi trưa của ngày trước đó và 12 giờ trước buổi trưa của ngày tiếp theo.

Xem thêm:   Tầm quan trọng của việc đọc sách cho trẻ

Tuy nhiên, hầu hết các đồng hồ kỹ thuật số và hầu hết các nguồn thông tin, bao gồm timeanddate.com, đặt nửa đêm là 12 AM và buổi trưa là 12 PM. Mặc dù khoảnh khắc chính xác của buổi trưa không thuộc vào bất kỳ danh mục nào, giờ tiếp theo, từ 12:00:01 đến 12:59:59, rõ ràng là sau buổi trưa.

Để tránh nhầm lẫn khi đề cập đến khoảnh khắc chính xác của buổi trưa hoặc nửa đêm, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các định danh 12 noon và 12 midnight thay thế.

Nhầm lẫn về Nửa đêm

Một nguồn gây nhầm lẫn khác là thiếu chỉ định ngày trong hệ thống 12 giờ, khi chỉ cung cấp một ngày và 12:00 AM (nửa đêm).

Hãy tưởng tượng bạn được yêu cầu đón bạn tại sân bay lúc 12:00 AM ngày 13 tháng 4. Bạn sẽ đến đó vào nửa đêm giữa ngày 12 tháng 4 và ngày 13 tháng 4? Hay là 24 giờ sau đó?

Một cách để khắc phục vấn đề này là hy sinh tính chính xác để có tính rõ ràng. Bạn có thể yêu cầu bạn đến sân bay lúc 12:01 AM ngày 13 tháng 4 hoặc, nếu muốn đến lúc nửa đêm kế tiếp, bạn có thể yêu cầu đến lúc 11:59 PM ngày 13 tháng 4. Một cách khác là sử dụng định dạng 24 giờ. Ở đây, 0:00 đại diện cho nửa đêm đầu ngày trong khi 24:00 là nửa đêm cuối ngày.

Xem thêm:   Nhà Hàng Chay Đóa Sen Vàng - Đánh Giá Thực Đơn và Đặc Điểm

Time Formats

Chuyển đổi từ hệ thống 12 giờ sang hệ thống 24 giờ

Một đồng hồ 24 giờ, thường được gọi là “military time” theo tiếng Anh, chỉ thời gian dựa trên số giờ đã trôi qua từ nửa đêm. Bắt đầu từ nửa đêm, các giờ được đánh số từ 0 đến 24, loại bỏ cần thiết sử dụng từ viết tắt AM và PM. Ví dụ, lúc 23:00, đã trôi qua 23 giờ kể từ đầu ngày hiện tại.

Để chuyển đổi thời gian am hoặc pm sang định dạng 24 giờ, bạn có thể áp dụng các quy tắc sau:

  • Từ nửa đêm đến 12:59 AM, trừ 12 giờ. Ví dụ: 12:49 AM = 0:49 (12:49 – 12)
  • Từ 1 AM đến 12:00 PM, không thay đổi. Ví dụ: 11:49 AM = 11:49
  • Từ 12:01 PM đến 12:59 PM, không thay đổi. Ví dụ: 12:49 PM = 12:49
  • Từ 1:00 PM đến nửa đêm, cộng thêm 12 giờ. Ví dụ: 1:49 PM = 13:49 (1:49 + 12)

Dưới đây là cách chuyển đổi thời gian trên đồng hồ 24 giờ sang hệ thống 12 giờ:

  • Từ 0:00 (nửa đêm) đến 0:59, cộng thêm 12 giờ và sử dụng am. Ví dụ: 0:49 = 12:49 AM (0:49 + 12)
  • Từ 1:00 đến 11:59, chỉ cần thêm am sau thời gian. Ví dụ: 11:49 = 11:49 AM
  • Từ 12:00 đến 12:59, chỉ cần thêm pm sau thời gian. Ví dụ: 12:49 = 12:49 PM
  • Từ 13:00 đến 0:00, trừ đi 12 giờ và sử dụng pm. Ví dụ: 13:49 = 1:49 PM (13:49 – 12)
Xem thêm:   Stt buông bỏ cho lòng nhẹ nhàng, những câu nói hay về sự buông bỏ

Hệ thống 12 giờ được sử dụng ở đâu?

Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng hệ thống 24 giờ. Tuy nhiên, hệ thống 12 giờ, bao gồm am và pm, được chính thức sử dụng ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada (trừ Québec), Úc, New Zealand và Philippines.

Tại sao một ngày có 24 giờ?

Người Ai Cập được cho là đã chia ngày thành 24 phần bằng nhau. Một giả thuyết cho rằng tập quán này đã phát triển vì người Ai Cập thường sử dụng hệ thống số cơ bản 12, đếm 3 khớp ngón tay của họ, không bao gồm ngón cái.

Chủ đề: Thời gian, Đồng hồ

This article was originally published on Tâm sự của Sách.

Related Posts